Consultancy


In het kader van Risk Management, Waardesturing en (nieuwe) Fundingbronnen wordt u ontzorgd. 

Bijzonder Beheer portefeuilles tot een oplossing brengen (op een maatschappelijk verantwoorde wijze) is evenzeer een voorbeeld in deze rubriek.

De organisatie-sturing, organisatie-ontwikkeling en verandertrajecten, zowel op het gebied van business als ook de menskant, vallen mede in deze categorie.